Pogotowie Bielsko-Biała serwis informacyjny
Dane jednostki
Zamówienia Publiczne "Profil Nabywcy"
 • Zamówienia poniżej 30 tys. euro
 • Zamówienia powyżej 30 tys. euro
 • Ogłoszenia
 • Archiwum postępowań
 • Plan Zamówień Publicznych
 • Ogłoszenia-Konkursy
  Majątek w dyspozycji
  Organy i osoby zarządzające
  Organizacja
  Status i forma prawna
  Książka teleadresowa
  Centralny BIP
  Udostępnianie informacji medycznej
  Kontrola zarządcza
  Regulamin organizacyjny
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMóWIENIA PUBLICZNE "PROFIL NABYWCY"   \  ZAMóWIENIA POWYżEJ 30 TYS. EURO

    Kompleksowa usługa hotelowa i gastronomiczna dla uczestników XV Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym

  Kompleksowa usługa hotelowa i gastronomiczna dla uczestników XV Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym. Oznaczenie sprawy:1/U/ZP/2019


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. ogłoszenie o zamówieniu
  3. SIWZ
  4. zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy
  5. zalacznik_nr_2_oswiadczenie_dotyczace_przeslanek_wykluczenia
  6. zalacznik_nr_3_wzor_umowy
  7. zalacznik_nr_4_opis_przedmiotu_zamowienia
  8. zalacznik_nr_5_wzor_oswiadczenia_dotyczacego_grupy_kapitalowej
    udostępnił Bogdan Przewłocki dnia 2019-10-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup 2 defibrylatorów i 2 respiratorów dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  Zakup 2 defibrylatorów i 2 respiratorów


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. ogłoszenie o zamówieniu
  3. Pytania i odpowiedzi do SIWZ
  4. SIWZ
  5. Załącznik nr 1 do SIWZ
  6. Załącznik nr 2 do SIWZ
  7. Załącznik nr 3 do SIWZ
  8. Załącznik nr 4 do SIWZ
  9. Załącznik nr 5 do SIWZ
  10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agata Chomczyńska dnia 2018-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa ciągła oleju napędowego wraz z dzierżawą kontenerowej stacji paliw dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  Dostawa ciągła oleju napędowego wrazz dzierżawą kontenerowej stacji paliw dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.


  Lista załączników
  1. Informacja o zmianie treści SIWZ
  2. Informacja z otwarcia ofert
  3. ogłoszenie o zamówieniu
  4. Pytania i odpowiedzi do SIWZ
  5. SIWZ
  6. Załącznik nr 1 do SIWZ
  7. Załącznik nr 2 do SIWZ
  8. Załącznik nr 3 do SIWZ
  9. Załącznik nr 3 do SIWZ zmiana
  10. Załącznik nr 4 do SIWZ
  11. Załącznik nr 5 do SIWZ
  12. Załącznik nr 5 do SIWZ zmiana
  13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agata Chomczyńska dnia 2018-10-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa dwóch ambulansów typu C dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

   

  Dostawa dwóch ambulansów typu C dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Ogłoszenie o zamówieni
  3. Pytania i odpowiedzi do SIWZ
  4. SIWZ
  5. Załącznik nr 1 do SIWZ
  6. Załącznik nr 2 do SIWZ
  7. Załącznik nr 3 do SIWZ
  8. Załącznik nr 4 do SIWZ
  9. Załącznik nr 5 do SIWZ
  10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agata Chomczyńska dnia 2018-10-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup ambulansu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  Zakup ambulansu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego


  Lista załączników
  1. Informacja o zmianie treści SIWZ
  2. Informacja z otwarcia ofert
  3. ogłoszenie o zamówieniu
  4. Pytania i odpowiedzi do SIWZ
  5. SIWZ
  6. Załącznik nr 1 do SIWZ
  7. Załącznik nr 2 do SIWZ
  8. Załącznik nr 3 do SIWZ
  9. Załącznik nr 4 do SIWZ
  10. Załącznik nr 5 do SIWZ
  11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  12. Zmieniony Załącznik nr 5 do SIWZ
    udostępnił Agata Chomczyńska dnia 2018-05-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa ambulansu typu C dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  Dostawa ambulansu typu C dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego 


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. ogłoszenie o zamówieniu
  3. ogłoszenie o zamówieniu
  4. Pytania i odpowiedzi do SIWZ
  5. SIWZ
  6. Załącznik nr 1 do SIWZ
  7. Załącznik nr 2 do SIWZ
  8. Załącznik nr 3 do SIWZ
  9. Załącznik nr 4 do SIWZ
  10. Załącznik nr 5 do SIWZ
  11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agata Chomczyńska dnia 2018-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa urządzeń do mechanicznego masażu klatki piersiowej dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  ZP/D/4/2017 Dostawa urządzeń do mechanicznego masażu klatki piersiowej dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Ogłoszenie o zamówieniu
  3. SIWZ
  4. wyjaśnienie treści SIWZ - odpowiedzi na pytania
  5. Załacznik nr 2 do SIWZ
  6. Załacznik nr 3 do SIWZ
  7. Załacznik nr 4 do SIWZ
  8. Załacznik nr 5 do SIWZ
  9. Załacznik nr 6 do SIWZ
  10. Załącznik nr 1 do SIWZ
  11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Bogdan Przewłocki dnia 2017-11-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa ciągła oleju napędowego wraz z dzierżawą kontenerowej stacji paliw dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  ZP/D/3/2017 Dostawa ciągła oleju napędowego wraz z dzierżawą kontenerowej stacji paliw dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Ogłoszenie o zamówieniu
  3. Pytania i odpowiedzi do SIWZ
  4. SIWZ
  5. Załacznik nr 3 do SIWZ
  6. Załacznik nr 4 do SIWZ
  7. Załacznik nr 5 do SIWZ
  8. Załącznik nr 1 do SIWZ
  9. Załącznik nr 2 do SIWZ
  10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Bogdan Przewłocki dnia 2017-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa dwóch ambulansów typu C z napędem 4x4 dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  ZP/D/2/2017 Dostawa dwóch ambulansów typu C z napędem 4x4 dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego 


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Modyfikacja Zał. nr 3 do SIWZ - projekt umowy
  3. ogłoszenie o zamówieniu
  4. SIWZ
  5. wyjaśnienie treści SIWZ
  6. Załącznik nr 1 do SIWZ
  7. Załącznik nr 2 do SIWZ
  8. Załącznik nr 3 do SIWZ
  9. Załącznik nr 4 do SIWZ
  10. Załącznik nr 5 do SIWZ
  11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agata Chomczyńska dnia 2017-09-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa defibrylatorów przenośnych na potrzeby wyposażenia ambulansów drogowych Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  ZP/D/1/2017 Dostawa defibrylatorów przenośnych na potrzeby wyposażenia ambulansów drogowych Bielskiego Pogotowia Ratunkowego


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Ogłoszenie o zamówieniu
  3. SIWZ
  4. wyjaśnienie treści SIWZ
  5. Załacznik nr 1 do SIWZ
  6. Załacznik nr 2 do SIWZ
  7. Załącznik nr 3 do SIWZ - umowa
  8. Załącznik nr 4 do SIWZ
  9. Załącznik nr 5 do SIWZ
  10. Zawiadomienie o wyborze
    udostępnił Agata Chomczyńska dnia 2017-07-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Pogotowie Bielsko-Biała v1.0 góra