Pogotowie Bielsko-Biała serwis informacyjny
Dane jednostki
Zamówienia Publiczne "Profil Nabywcy"
 • Zamówienia poniżej 30 tys. euro
 • Zamówienia powyżej 30 tys. euro
 • Ogłoszenia
 • Archiwum postępowań
 • Plan Zamówień Publicznych
 • Ogłoszenia-Konkursy
  Majątek w dyspozycji
  Organy i osoby zarządzające
  Organizacja
  Status i forma prawna
  Książka teleadresowa
  Centralny BIP
  Udostępnianie informacji medycznej
  Kontrola zarządcza
  Regulamin organizacyjny
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMóWIENIA PUBLICZNE "PROFIL NABYWCY"   \  ARCHIWUM POSTęPOWAń

    Zaproszenie na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, papieru EKG

  Zaproszenie na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, papieru EKG


  Lista załączników
  1. umowa projekt
  2. wybór oferty z 26.06.2017
  3. załącznik nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy
  4. Zaproszenie
    udostępnił Bogdan Przewłocki dnia 2017-06-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę części zamiennych

  Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia publicznego 

   

  Dostawę ciągłą części zamiennych, olejów,opon, do ambulansów Bielskiego Pogotowia Ratunkowego


  Lista załączników
  1. Projekt umowy
  2. wybór oferty
  3. Załącznik nr 1
  4. Załącznik nr 1a - skorygowany
  5. Zaproszenie
    udostępnił Rafał Waligóra dnia 2017-03-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę leków

  ZAPROSZENIE DO ZLOŻENIA OFERTY

  na wykonanie zamówienia publicznego o wartości powyżej kwoty 6 000 euro netto,

  a  poniżej 30 000 euro netto


  Lista załączników
  1. Formularz oferty
  2. Informacja o wyborze oferty
  3. Umowa
  4. Załącznik nr 1
  5. Zaproszenie
    udostępnił Rafał Waligóra dnia 2017-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg ofertowy na zbycie wycofanych z eksploatacji pojazdów

  Przetarg ofertowy na zbycie wycofanych z eksploatacji pojazdów


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Ogłoszenie o wynikach
  3. Ogłoszenie przetargu
  4. Projekt umowy
  5. Załącznik nr 1
    udostępnił Rafał Waligóra dnia 2016-12-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/D/6/2016 Dostawa ambulansu drogowego typu C dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  ZP/D/6/2016 Dostawa ambulansu drogowego typu C dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Odpowiedzi na pytania
  3. Odpowiedzi na pytania 2
  4. Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert
  5. Ogłoszenie o zamówieniu
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  7. SIWZ
  8. Załącznik nr 1
  9. Załącznik nr 2
  10. Załącznik nr 3
  11. Załącznik nr 4
  12. Załącznik nr 5
  13. Załącznik nr 6
  14. Załącznik nr 7
  15. Załącznik nr 8
  16. Załącznik nr 9
  17. Zawiadomienie o wyborze oferty
    udostępnił Adam Kasperek dnia 2016-11-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/D/5/2016-Dostawa ciągła oleju napędowego dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego wraz z dzierżawą kontenerowej stacji paliw.

  ZP/D/5/2016-Dostawa ciągła oleju napędowego dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego wraz z dzierżawą kontenerowej stacji paliw.


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Informacja z otwarcia oferty
  3. ogłoszenie
  4. SIWZ
  5. Załącznik nr 2
  6. Załącznik nr 3
  7. Załącznik nr 4 Umowa
  8. Załącznik nr 5
  9. Zawiadomienie o wyborze oferty
    udostępnił Adam Kasperek dnia 2016-11-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na najem pomieszczeń Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  Bielskie Pogotowie Ratunkowe

  ogłasza pisemny konkurs ofert

  na najem pomieszczeń w budynku biurowym Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  w Bielsku-Białej, ul. Emilii Plater 14


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie najmu pomieszczeń
  2. Wyniki
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-10-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/D/4/2016 dostawa 2 sztuk ambulansów drogowych typu „C” dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  ZP/D/4/2016 dostawa 2 sztuk  ambulansów drogowych  typu „C” dla Bielskiego Pogotowia  Ratunkowego  


  Lista załączników
  1. Informacja otwarcia
  2. Odpowiedzi na pytania
  3. Ogłoszenie o zamówieniu
  4. SIWZ
  5. Wyniki
  6. Załącznik nr 1
  7. Załącznik nr 2
  8. Załącznik nr 3
  9. Załącznik nr 4
  10. Załącznik nr 5
  11. Załącznik nr 6
  12. Załącznik nr 7
  13. Załącznik nr 8
    udostępnił Adam Kasperek dnia 2016-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/B/3/2016 Budowa budynku garażowego w Kobiernicach przy ul. Żywieckiej 10

  ZP/B/3/2016 Budowa budynku garażowego w Kobiernicach przy ul. Żywieckiej 10


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Projekt budowlany
  3. Przedmiar instalacja elektryczna
  4. Przedmiar roboty budowlane
  5. SIWZ
  6. STWIORB
  7. Wybór oferty
  8. Załącznik nr.1
  9. Załącznik nr.2
  10. Załącznik nr.3
  11. Załącznik nr.4
  12. Załącznik nr.5
  13. Załącznik nr.6
  14. Załącznik nr.7
  15. Załącznik nr.8 Projekt umowy
    udostępnił Adam Kasperek dnia 2016-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/D/2/2016 Dostawa urządzeń medycznych dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  ZP/D/2/2016 Dostawa urządzeń medycznych dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego


  Lista załączników
  1. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
  2. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
  3. Ogłoszenie o zamówieniu
  4. SIWZ
  5. Wybór oferty
  6. Załącznik nr.1a
  7. Załącznik nr.1b
  8. Załącznik nr.2
  9. Załącznik nr.3
  10. Załącznik nr.4
  11. Załącznik nr.5
  12. Załącznik nr.6
  13. Załącznik nr.7
    udostępnił Adam Kasperek dnia 2016-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP/D/1/2016 Sukcesywna dostawa leków dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

  ZP/D/1/2016  Sukcesywna dostawa leków dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr.1
  4. Załącznik nr.1a
  5. Załącznik nr.2 Projekt Umowy
  6. Załącznik nr.3
  7. Załącznik nr.4
  8. Załącznik nr.5
  9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Adam Kasperek dnia 2016-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Pogotowie Bielsko-Biała v1.0 góra